Förinspelad andakt Vårstakyrkan och Centrumkyrkan

II sommar blir det gemensamma förinspelade andakter med Skogsängskyrkan, Vårstakyrkan, Centrumkyrkan, Tumba samt Hallundakyrkan.

Medverkan är fördelat enligt följande:
4/7 Centrumkyrkan och Hallundakyrkan
18/7 Skogsängskyrkan och Vårstakyrkan
1/8 Hallundakyrkan och Skogsängskyrkan
15/8 Vårstakyrkan och Centrumkyrkan

Gudstjänsterna finns tillgängliga på Youtube klockan 10.00 för respektive söndag. Sedan finns det där för den som vill möjlighet att se dem vid en annan tidpunkt. För att komma till dem använder ni länken:
https://www.youtube.com/channel/UCB7WrAAKxboih4KfIm4TJtQ eller ovanstående
QR-kod. 
Då kommer ni direkt till Centrumkyrkans Youtube kanal. På köpet finns andra
gudstjänster man också kan titta på.