Församlingsbladet

2020

OBS! Mycket av det som står i programblad är ändrat pga corona. Följ senaste information under ”Nyheter”

Kalender ht 2020.pdf

Programbladet februari- juli 2020.pdf

2019

Programblad dec 2019.pdf

Programblad hösten 2019.pdf

Programblad sommaren 2019.pdf

Programblad mars-juni 2019.pdf

2018

Församlingsbladet-vintern-2018.pdf

Församlingsbladet_Skogsängskyrkan_HT_2018.pdf

Skogsängskyrkans nyhetsblad sommar 2018.pdf

Programblad mars.pdf

 2017

Programbladw 201712 .pdf