Pastorn

Pastor och föreståndare

Sven-Gunnar Lidén

08-532 518 46 expedition.

076-588 4569 mobil.

pastor@skogsangskyrkan.nu