Trumskola

Vill du lära dig spela trummor? Vill du vara med och bilda en trumgrupp?

Prata med  församlingens pastor, tillika trumlärare Sven-Gunnar Lidén. All får vara med i mån av plats.

Den enskilda trumundervisningen sker i huvudsak på tisdagar, medan trumgruppen kommer att öva på en annan tid vi kommer överens om.