Gudstjänsten

Gudstjänsten varje söndag kl 10, där vi samlas kring Guds ord och Guds bord, är navet i kyrkans verksamhet. Där möter vi Gud tillsammans med varandra och hämtar inspiration och kraft att därifrån sändas ut till vår vardag.