Nyheter

Dagens Bibelord

2023

Oktober

Söndag 1 oktober kl.10.00, ”Den helige Mikaels dag”, Gudstjänst. Sven-Gunnar Lidén predikar. 

Söndag 8 oktober kl.10.00, ”Tacksägelsedagen”, Gudstjänst, Församlingsmöte, Vi börjar efter gudstjänsten och kyrkkaffet.

Söndag 15 oktober kl.10.00, 19:e söndagen efter Trefaldighet”, Gudstjänst, Sven-Gunnar Lidén, Gitarrorkester

Söndag 15 oktober kl.19.00, TIKVA, Linda Tavast

Söndag 22 oktober kl.10.00, ”20:e söndagen efter Trefaldighet”, Equmenia-gudstjänst med Märkesutdelning för scouterna.

Söndag 22 oktober kl.18.00, Bön och lovsång i Skogsängskyrkan.

Söndag 29 oktober kl.10.00, ”21:e söndagen efter Trefaldighet”, Gudstjänst, Sommartid slutar

September

Söndag 24 september kl. 10.00, Gudstjänst,  Kyrkoårets tema, Döden och Livet! Välkomna!

Torsdag 21 september kl.18.15  är det schack-kväll och framåt 20-tiden och inbjudan är öppen för alla åldrar. Och det är schack fortsättningsvis varje torsdag under hösten. 

Söndag 17 september kl. 10.00 Gudstjänst, ”15:e söndagen efter trefaldighet, Ett är nödvändigt”. Vi har glädjen att få besök av sjukhuspastor Hanna Enbom. Hon medverkar i gudstjänsten i kyrkan. Ulla Jarl leder gudstjänsten. Insamling till sjukhuskyrkan.

Söndag 17 september kl.18.00 Bön och lovsång i Vårstakyrkan, Välkomna.

Söndag 10 september kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Gunnar Nilsson

Söndag 3 september kl. 10.00, Medmänniskan, 13:e söndagen efter trefaldighet”, Samlingssöndag med samtal om församlingen, Sven-Gunnar Lidén.

Lördag 2 september Storstädning av kyrkan

Böneveckor med tema, V34-35

BÖNEVECKOR 2023 Program med tema, LÄNK

20/8                 10.00 Gudstjänst med Bön      Tema ”Ny kraft från Gud” (Ps23:3)

23/8                 09.15 Morgonbön                      Tema ”Omsorgen om varandra”

24/8                 18.30 Kvällsbön                          Tema: Barn och ungdomsarbetet

27/8                 18.00 Bön och lovsång             Tema ”Min personliga väg och glöd”

30/8                 09.15 Morgonbön                     Tema: ”En ny typ av väckelse”

31/8                 18.30 Kvällsbön                         Tema: ”Diakonins utmaningar”

3/9                   10.00 Gudstjänst                       Tema ”Herren leder oss på rätta vägar” (Ps 23:39)

                         Därefter Samlingssöndag       Lunch, aktivitet och samtal

BÖNEÄMNEN

20/8 Ny kraft
                           1) Församlingen
                           2) Personligen
                           3) Relationer
                           4) Drömmar
                           5) Gemenskap

23/8 Omsorgen om varandra
                           Personer att be för
                           Ensamma, sjuka,
                           Ungdomar med ångest och psykisk ohälsa

24/8 Barn och Ungdomsarbetet och verksamheter
                          Scouter
                          Samtalsgrupp scoutföräldrar
                          Musikgrupp
                          Schack o GO
                          Tikva
                          Annat!

27/8 Min personliga väg
                          Var står jag i livet?
                          Var finns Gud i min vardag
                          Hur viktig är Gud i mitt liv
                          Var glöder det?
                          Finns det saker jag vill göra i församlingen – engagera mig i
                          Vilken plats har jag haft – vad vill jag nu?

30/8 ”En ny typ av väckelse”
                          Hur påverkade Jesus-rörelsen oss+
                          Hur kan en ny Jesus-rörelse växa fram?
                          Vilken syn och förväntan har vi på väckelse?
                          Vilken är vår roll i framtida väckelse?
                          Pågår det en väckelse redan, fast inte i kyrkan?
                          Behöver vi tänka nytt och bli mer pionjära?

31/8 Diakonins utmaningar
                          Hela Människan
                          Relationer till andra instanser
                          Människor med behov

3/9 Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull
                          Förbön för församlingen, kommande samtal, tankar från böneveckorna samt                                            delgivning av Herrens tilltal.

Programblad 18 juni – 31 augusti 2023

Klicka på bilden

Rätt uppgifter 

Augusti 2023

Torsdag 31 augusti kl. 18.15 Schack i kyrkan. Möjlighet att spela och lära sig hur man spelar schack. Alla åldrar välkomna.

Söndag 27 augusti kl. 18 Bön och lovsång

Lördag 26 augusti kl. 12-16 Salemsdagen Vi finns i Skönviksparken under dagen

Söndag 20 augusti kl. 10.00, ”Tro och liv, 11:e söndagen efter trefaldighet”,  Sommarandakt

Söndag 13 augusti kl.10.00, ”Nådens gåvor, 10:e söndagen efter trefaldighet”, Sommarandakt, Sven-Gunnar Lidén

Söndag 6 augusti kl. 10.00, ”Goda förvaltare, 9:e söndagen efter trefaldighet”, Sommarandakt i Skogsängskyrkan, Sven-Gunnar Lidén.

Juli 2023

Söndag 2 juli kl. 11.00, ”Att inte döma, 4:e söndagen efter trefaldighet”, Sommargudstjänst i Centrumkyrkan, Tumba, Christina Lindgren

Söndag 9 juli kl. 11.00, ”Sänd mig, Apostladagen”, Sommargudstjänst i Vårstakyrkan, Majsan Eriksson.

Söndag 16 juli kl. 11.00, ”Efterföljelse, 6:e söndagen efter trefaldighet”, Sommargudstjänst i Centrumkyrkan, Tumba, Örjan Berleus.

Söndag 23 juli kl. 11.00, ”Jesus förhärligad, Kristi förklarings dag”, Sommargudstjänst i Vårstakyrkan, Kerstin Macke Eriksson

Söndag 30 juli kl. 11.00, ”Andlig klarsyn, 8:e söndagen efter trefaldighet”, Sommargudstjänst i Centrumkyrkan, Tumba, Inge Macke 

Juni 2023

Söndag 4 juni kl. 10.00, INGEN GUDSTJÄNST i Skogsängskyrkan.

INSTÄLLT – Söndag 4 juni kl. 18.00, ”Heliga Trefaldighets dag”, Bön och Lovsång i Skogsängskyrkan

Söndag 4 juni kl. 11.00, hänvisar vi till gudstjänster i Vårstakyrkan eller Salems församling.

Onsdagen 7 juni gör vi en vårutflykt för daglediga. Den här gången går resan till Taxinge. Samling sker kl 10.15 vid kyrkan för gemensam avfärd. Vi väljer själv vad vi vill ha att äta. Anmälan senast 1/6 till omsorgsgruppen, Ulla Jarl, Catherine Ström, pastorn eller diakonen.

Söndag 11 juni kl. 10.00, ”1:a söndagen efter Trefaldighet, Gudstjänst, Predikan Sven-Gunnar Lidén. Nattvard, Anette Avelin

Söndag 11 juni ca kl. 11.30, efter gudstjänsten och kyrkkaffe är det församlingsmöte i Equmeniakyrkan
Rönninge, dvs Skogsängskyrkan.

Söndag 18 juni kl. 10.00, INGEN GUDSTJÄNST i Skogsängskyrkan.

Söndag 18 juni kl. 18.00, 2:a söndagen efter Trefaldighet, Bön och Lovsång i Skogsängskyrkan.

Söndag 25 juni kl. 18.00, Musik i midsommartid Vårstakyrkan.

Maj 2023

Söndag 7 maj kl. 10.00, Gudstjänst, 5:e söndagen i påsktiden”, Sven-Gunnar Lidén.

Söndag 14 maj kl. 10.00, Gudstjänst, ”Bönsöndagen”, Leonora Berrette från Hela Människan i Tumba medverkar i vår gudstjänst, kommer att predika samt berätta om Hela Människans arbete. Diakon Anette Avelin leder gudstjänsten.

Söndag 21 maj kl. 10.00, INGEN GUDSTJÄNST i Skogsängskyrkan.

Söndag 21 maj kl. 18.00, ”Söndagen för pingst”, Bön o lovsång i Vårstakyrkan.

Söndag 28 maj kl. 10.00, Gudstjänst, ”Pingstdagen”, Sven-Gunnar Lidén. Gemensam gudstjänst med Salems församling i Skogsängskyrkan.

April 2023

Söndag 2 april kl. 10.00, ”Palmsöndagen”, Equmeniagudstjänst, Anette Avelin, scoutledarna m.fl.

(Klicka bilden)

Eftersom serveringskommittén är bortrest är ingen större påskfest planerad i år. Lite kan vi kanske åstadkomma!

Veckan efter påsk är pastorn ledig och morgonbönen på onsdag inställd.

 

Söndag 16 april kl. 18.00,”2:a söndagen i påsktiden” Bön o lovsång kl 18 i Skogsängskyrkan, Linda Tavast, Anette Avelin samt Maja Hillered, musik, Insamling till det Nationella arbetet

Söndag 16 april ca kl 19:00 (efter bön-och lovsångskvällen) kan alla som önskar prova på ett pass med Tikva med Linda Tavast. Passet håller på i ca 30 min.

Tikva består av rörelser enligt sjukgymnastiken och bibelreflektioner.

Man behöver inte ta med sig något utan kan delta som man är.

Söndag 23 april kl. 10.00 Gudstjänst, 3:e söndagen i påsktiden” Sven-Gunnar Lidén. Efter gudstjänsten och kyrkkaffe, ca 11:30 blir det Församlingsmöte. (Dagordning finns under medlemssidor) 

Söndag 30 april, INGEN Gudstjänst i Skogsängskyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Mars 2023

Vårens kalender 2023

Klicka bilden

Lördagen den 11 mars kl. 16.00 är det dags för årsmöte för Equmeniakyrkan Rönninge i Skogsängskyrkan. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till församlingens medlemmar via email.

Söndag 12 mars kl. 10.00, ”3:e söndagen i fastan”, INGEN GUDSTJÄNST i Skogsängskyrkan.

Söndag 12 mars kl. 18.00, Bön o lovsång i Vårstakyrkan, Grödinge.

Söndag 19 mars kl 10.00, ”Midfastosöndagen”, Gudstjänst, Anette Avelin.

Söndag 26 mars kl 10.00, ”Jungfru Marie Bebådelsedag”, Gudstjänst. Förbön för förtroendevalda, Bibelsöndag! Sven-Gunnar Lidén predikar. Nattvard

Februari 2023

Söndag 5 februari kl. 10.00, ”Kyndelsmässodagen”, Gudstjänst med Sven-Gunnar Lidén.
Söndag 12 februari kl. 10.00, ”Reformationsdagen”, Gudstjänst med Anette Avelin.
Söndag 19 februari kl. 10.00, ”Fastlagssöndagen”, Gudstjänst med Sven-Gunnar Lidén.
Söndag 26 februari kl. 10.00, ”1:a söndagen i fastan”, Gudstjänst med Anette Avelin.

Januari 2023

Söndag 1 januari Nyårsdagen kl. 15.00 är det Nyårsandakt i Vårstakyrkan. Adress: Ringvägen 26, Vårsta.
Söndag 8 januari kl. 10.00, Gudstjänst med Sven-Gunnar Lidén.
Söndag 15 januari kl. 10.00, Gudstjänst.

EKUMENISK BÖNEVECKA DEN HÄR VECKAN (V03)!
Program:
• Bön tisdag kl 13 i Säbykyrkan,
• Morgonbön onsdag kl. 09.15 i Skogsängskyrkan.
• Onsdagsmässa kl 13 i Säbykyrkan,
• Torsdag Kvällsmässa i Säbykyrkan kl 18,
• Lunchbön fredag kl 13 i Säbykyrkan.

Söndag 22 januari kl. 11.00, Ekumenisk gudstjänst med Salems församling, i Säbykyrkan, Sven-Gunnar Lidén predikar.
Söndag 29 januari kl. 10.00 INGEN Gudstjänst.

Söndag 29 januari kl. 18.00, Bön o lovsång.

För äldre Nyheter se fliken: Nyheter historik