Verksamheter

Skogsängskyrkan bedriver en rad olika verksamheter som är relaterade till vårt kristna uppdrag. Kanske är du intresserad av att deltaga eller finnas med i ett team och leda någon av dem? Hör av dig till oss. Här finns det en plats för dig.