Församlingen historik

Tanken är att här samla en del av församlingens historik.

Här hittar du bland annat Församlingsprotokoll för åren 1901 – 1910.

Matrikel för Missionsförsamlingen Rönninge från 1901 och framåt

Församlingsprotokoll 1901 – 1910

Stadgar för Rönninge Friförsamling 1907

S Nykvists film ”Kallelsen” om fadern Nathanael Nykvist

Nathanael Nykvist var medlem i församlingen och missonär i Kongo med början runt 1910. Var hemma i församlingen ett år sedan i Kongo 3 år. Detta pågick så i många år.

Tidningen ”Vår Kyrka 1974” Om filmen ”Kallelsen” av Sven Nykvist

Protokoll förda vid Juniorkretsen Gryningens möten 1930-1938

Glödande kol som lyser och värmer

Bygget av Skogsängskyrkan (1978-2008 30 år)

Intervjuer med deltagare i DAGTRÄFFEN hösten 1992