Diakon har ordet

Hej!

Från 1 september är jag anställd som diakon i församlingen.
Många av er känner igen mig sedan tidigare då jag varit medlem i
församlingen under ett antal år. Nu har det gått några år sedan dess
och både jag och församlingen har förändrats. Jag ser fram emot att
lära känna församlingen igen och är ödmjuk och förväntansfull inför
uppdraget att tjäna den, individerna i den och samhället den finns i.
En del kanske undrar vad en diakon gör. Vad är det egentligen för
skillnad på pastor och diakon? Som med så många andra frågor är
svaret ”Det beror på”. Mycket beror nämligen på hur församlingen
och anställningen ser ut, men om vi tittar på utbildningen förenklat
så fokuserar pastorsutbildningen mer på teologi medan
diakonutbildningen fokuserar mer på mellanmänskliga relationer.
Så hur ser det ut i vår församling? Vi har lyxen att ha både en pastor
och en diakon vilket gör att vi kan vara ganska flexibla. Sven-Gunnar
kommer ha ansvar för fler gudstjänster, jag kommer arbeta mer med
Equmenia och så kommer vi att samarbeta kring en hel del.
Nu när vi öppnar upp och börjar träffas igen har vi ett utmärkt
tillfälle att verkligen fundera på hur vi vill vara som församling. Vad
är viktigt i vår gemenskap? Hur vill vi fira gudstjänst? Hur
välkomnar vi nya besökare? Hur och när samtalar vi med varandra
om tron? Vågar vi vara sårbara inför varandra? De här och en massa
andra frågor och ämnen samtalar jag gärna med er om, så hör av dig
eller kom förbi kyrkan så samtalar vi.
Vi kommer under hösten att samarbeta med
Vårstakyrkan kring några gudstjänster, en
bidragande anledning till det är att jag arbetar
mina resterande 50% där. Jag hoppas att båda
församlingarna ska berikas av detta
samarbete!
Guds frid,

Sara Stignäs