Vår vision

Vi vill fördjupa vår relation till Gud genom att lära känna Kristus och leva så att andra lär känna honom.

Vi vill att församlingen ska vara en plats för växt och mognad. Vi vill arbeta för att alla som kommer till Skogsängskyrkan ska mötas av kärleksfull gemenskap. Vi tror att den kristna församlingen är en helande miljö eftersom Kristus är i centrum. Vår strävan är att det ska finnas något meningsfullt för alla åldrar som hjälper oss att växa och fördjupas i vår tro på Jesus och ta ansvar för vår omvärld.

Vi vill vara en inkluderande gemenskap som finns till för helande och försoning. Vi delar den mänskliga sårbarheten med alla människor. Genom att själva leva i och för andra visa på Guds kärlek, nåd och barmhärtighet, vill vi vara ett hoppets tecken och ett uttryck för Guds rike här på jorden. Genom bibelstudium, samtal, bön och i mötet med vår omvärld vill vi låta oss formas av den uppståndne Kristus.