Om oss

Skogsängskyrkan är en plats där vi tillsammans och på en rad olika sätt uttrycker vår tro på den Gud som ständigt söker och älskar oss. Skogsängskyrkan är en gemenskap som finns till för att förhärliga Gud i gudstjänst, bön och vardags liv. En gemenskap som bär bud om vårt gemensamma hopp i Kristus. 
Skogsängskyrkan är en församling som på olika sätt söker gestalta och praktisera Guds kärlek i ord och handling. 
Församlingen är Kristus existerande som gemenskap. Vi växer och mognar till Kristuslikhet i en mångfasetterad och trygg gemenskap som uppmuntrar och prövar tron.