Bön och samtal

För många är bönen till Gud som en livsnödvändig andning.

Andra ber när livet blir svårt.

Gud har lovat att lyssna.

I den kristna kyrkans tradition har den andliga vägledningen funnits som en möjlighet att samtala om livet och tron.

Syftet med ett sådant samtal är att se hur Gud verkar i våra liv.