Diakon

Anette Avelin

är diakon i Skogsängskyrkan och jobbar 50& i församlingen.
Du når henne på tel 070-4139699 eller email diakon@skogsangskyrkan.nu