Barn & Ungdom

Equmenia Rönninge är en ideell förening som, på uppdrag av Equmeniakyrkan i Rönninge, driver verksamheter för barn och ungdomar.

Vi vill hävda den enskilda människans unika värde och stimulera till självständiga ställningstaganden och engagemang i samhällsfrågor.