Konfirmationsläsning

2023

Ingen pågående konfirmationsläsning.

”Express Yourself” är en möjlighet för unga att få utforska kristen tro med kreativa uttryck.

I år (2016) läser vi tillsammans med innerstadsförsamlingen Immanuelskyrkan. Vi arbetar med musik, dans, sport, gemensamma skapanden mm. Du väljer efter eget intresse.

Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna oavsett om man tror på Gud eller inte, oavsett om man är döpt eller inte.

Vi börjar i januari med en helg med övernattning på Kärsögården. Sedan träffas vi en lördag i månaden kl 10-17 med tillhörande gudstjänst på söndagen, februari till maj. Sommarlägret är i juni. Konfirmationshögtiden är i september.