Om Skogsängskyrkan och Equmeniakyrkan

Skogsängskyrkan är en missionsförsamling som funnits i Rönninge sedan 1901, då hette den ”Guds fria församling”. Det är en så kallad frikyrka, vilket innebar att den var fri från statens inblandning. Under 1900 var Svenska
kyrkan en statskyrka, sen 2000 är alla kyrkor fria från staten.

Rönninge missionsförsamling har varit ansluten till Svenska Missionsförbundet. 2011 bildade Svenska Missionsförbundet tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett gemensamt samfund som har fått namnet Equmeniakyrkan. Det nya samfundet ersätter därmed de tidigare tre samfunden. Equmeniakyrkan har bevarat det som kännetecknade de tre äldre samfunden: demokrati, omvändelse och en öppen syn där alla är välkomna. Samtidigt försöker Equmeniakyrkan vara ett modernt kyrkosamfund och möta dagens krav och behov.

Den som tror på Jesus kan bli medlem i Skogsängskyrkan. Medlemskapet är frivilligt och inte förknippat med specifika krav. Vi är en fri, demokratisk församling och beslutar genom våra stormöten, s.k. församlingsmöten i frågor om fastigheten, vilken verksamhet vi vill ha, hur vi tolkar Bibeln. Våra beslut innebär också att vi hjälps åt att finansiera vårt arbete genom olika gåvor. Den som själv vill kan frivilligt även ansluta sig till kyrkoavgiften (f.d. kyrkoskatten) så dras en summa på lönen ifrån Skatteverket som går till församlingen.

Församlingen har som vision att fördjupa vår relation till Gud genom att lära känna Kristus och leva så att andra lär känna honom, och följa honom i ord och handling. Vi tror på och bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Församlingen finns för att vi tror det är Guds vilja. Vi tror Gud har fört oss till varandra på samma sätt som Gud alltid har fört och fortsätter att föra människor till trons gemenskap. Församlingen finns i Salems kommun som en del av Guds världsvida kyrka som på varje ort uttrycker Guds närvaro på sitt unika sätt.

Vi vill att församlingen och kyrkan ska vara en plats för växt och mognad. Vår strävan är att det ska finnas något meningsfullt för alla åldrar som hjälper oss att växa och fördjupas i vår tro på Jesus och ta ansvar för vår omvärld.

Vi delar den mänskliga sårbarheten med alla människor. Vi vill vara en inkluderande gemenskap som finns till för helande och försoning. Genom att själva leva i och för andra visa på Guds kärlek, nåd och barmhärtighet, vill vi vara ett hoppets tecken och ett uttryck för Guds rike här på jorden.