Medlemskap och gemenskap

Församlingen finns därför att det är Guds vilja. Gud för oss till varandra på samma sätt som Gud alltid har fört och fortsätter att föra människor till trons gemenskap.

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop.

I den kristna församlingen får vi ha omsorg om varandra. Gud behöver också kyrkan för sin mission för att världen ska tro. Vi är en del av Guds världsvida kyrka som på varje ort uttrycker Guds närvaro på sitt unika sätt.

Vi är medvetna om att Gud verkar genom oss – ibland vet vi hur, ibland vet vi inte hur. Guds Ande blåser vart den vill och utmanar oss att lämna vår bekvämlighet och följa Jesus.