Trumskola

2023

Trumskolan är vilande.

Information 20 mars 2020

På grund av corona så är trumskolan inställd tills vidare. 

Vill du lära dig spela trummor?

Vill du vara med och bilda en trumgrupp?

Prata med församlingens pastor, tillika trumlärare Sven-Gunnar Lidén.

Den enskilda trumundervisningen sker i huvudsak på tisdagar.