Studier och samtal

Genom hela livet bär vi på en nyfikenhet som får oss att sträcka oss efter mer kunskap, nya möten och utmaningar som hjälper oss att växa som människor.

I kyrkan och i hemmen träffas därför grupper i olika former för att samtala, studera och dela frågor om livet, tron och Gud.