Gudstjänsten

Om Gudstjänsten

Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 10. Det gör vi för vi tror det
händer något när vi samlas inför Gud. Som en del av Equmeniakyrkan är vi
fria att forma gudstjänsten utifrån våra behov, vår tid och vår tro på Gud.

Gudstjänsten har en ordning vi brukar följa, men vi är fria att forma gudstjänsten efter församlingens önskningar. En gudstjänst innehåller sång, läsning av Bibeln, predikan kring ett visst tema, samt nattvard och tillfälle till bön. Kollekt tar vi när vi går ut, och går för det mesta till den verksamhet vi beslutat om. Vissa söndagar kan det gå till andra specifika ändamål.

En söndag i månaden har vi storgudstjänst då församlingens yngre deltagare får vara med och medverka på olika sätt. Spela trummor, dela ut psalmböcker, predika, läsa texter ur Bibeln, be, spela drama, framföra något annat.

Under hösten kommer vi att samtala kring vad gudstjänsten betyder för oss, hur vi vill forma våra gudstjänster. Församlingen ser gudstjänsten som en viktig mötesplats, så det finns behov att fundera tillsammans hur en gudstjänst bör utformas för att vara trogen vår tradition och samtidigt möta behov människor har idag.

Den 1 september efter kyrkkaffet kommer vi att prata om vad en gudstjänst är, och helgen 16-17 november kommer vi att arbeta med att forma och formulera samt genomföra en gudstjänst tillsammans i en tema-helg.