Vårutflykt för daglediga.

Onsdagen den 7/6 gör vi en vårutflykt för daglediga. Den här gången går resan till Taxinge. Samling sker kl 10.15 vid kyrkan för gemensam avfärd. Vi väljer själv vad vi vill ha att äta. Anmälan senast 1/6 till omsorgsgruppen, Ulla Jarl, Catherine Ström, pastorn eller diakonen.